Yoga Surya

Surya, Sanskritçe'de 'güneş' anlamına gelir. Güneş aslında bir metafordur. Her birimizin içerisinde var olan ÖZ'den yayılan ışığı simgeler. Birey olarak kendi ışığımızı keşfetmeye ne kadar yaklaşırsak, etrafımızdakileri de bu yola o kadar dahil ederiz. 

Yoga Surya'yı kurarken ruhumuzun derinliklerinde bulduğumuz her ışık parçasını bizimle bu yolda yürümek isteyenlere aktarabilmek için iki kişi bir araya geldik. Gayemiz; bireyden, 'bir olan'dan yayılan ışığı bütünle yaşama, bütüne sunma ve bütünle BİR olma..