Nilay İşlek

İzmir doğumlu Nilay İŞLEK, ilk ve orta öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. Lise yıllarında amatör olarak fotoğrafla ilgilenmeye başlayan İşlek, 1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’ne girmiş ve 2003 yılında “Tensel İzdüşümler” isimli lisans tezi ile mezun olmuştur. 2009 yılında “Görsel Kültür Ve Toplumsal Bellek Bağlamında Sayısal Fotoğraf Estetiği” adlı tezi ile Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.1995 yılında başladığı tanıtım fotoğrafçılığına, eğitimi süresince devam ederken aynı zamanda İzmir Fen Lisesi’nde de fotoğraf dersleri vermiş ve fotoğraf eğitmenliği hayatına başlamıştır. Universiade 2005/ İzmir Yaz Oyunlarında Fotoğraf Editörü olarak görev alan İşlek; kendi profesyonel çalışmalarını gerçekleştirmek üzere, içerisinde görsel kültür tartışmalarının yapıldığı, imgenin görsele, görselin söze dönüştüğü bir nokta olarak Artlens Görsel Kültür ve Fotoğraf Atölyesi’ni kurmuştur. Birçok kurum ve kuruluşta ders vermiş olan İşlek, halen Atölye Artlens ve Fujifilm eğitim merkezinde Fotoğraf dersleri vermeye devam etmektedir. Kişisel sergilerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında pek çok karma sergiye de katılmış olan fotoğrafçı, profesyonel olarak fotoğraf çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik yaşantısına doktora çalışması ile  Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nde devam etmekte, aynı zamanda İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.