Fidan Tonza

Fidan Tonza, 2007 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü’nden mezun oldu. 2012’de Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 2011’de bu Fidan Tonza Sanat Atölyesi’ni kurdu. Şu an On Dokuz Mayıs Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Üretim sürecinin gerekli kıldığı tüm seramik tekniklerinden yararlanmaya çalışan Fidan Tonza,  bu paydada farklı tasarımlara imza atmaktadır.