Tijen Hasçilingir

İzmir’de doğmuş olan Tijen Hasçilingir, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Jeoloji  Müh. Bölümü mezunudur. 16 kişisel, 31 karma sergiye katılmış olan, yurt içinde resmi ve özel kuruluşlar ile şahıslarda, yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçı, soyut ve dışavurumcu  çizgide yol almakta ve halen çalışmalarına İzmir’de kişisel atölyesinde sürdürmektedir.