Ülgen Azeri

 Malzeme mühendisliği ve TV yayıncılığı okudu. Çoğunlukla TV yayın aktarımı ve telemarketing reklamları yapımında çalıştı. Ekolojik bisiklet üyesi gezgin.