Halkların Köprüsü Derneği

Alsancak Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Cd., 35220 Konak/İzmir, Türkiye

Halkların Köprüsü, halklar arasında kamusal dostluk ve dayanışma duygusunu geliştirmek/güçlendirmek ve toplumsal-siyasal felaketler ve toplumsal bir felakete dönüşen doğa olayları karşısında halkların birbiriyle dayanışmasına aracılık etmek üzere kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir yardım ve dayanışma derneğidir. Kamusal dostluğun, farklı kimliklerin, birbirlerini eşit ve eşdeğer kabul etmelerini ve birbirleriyle dayanışmalarını sağlayacak demokratik bir ilişki biçimi olduğu düşüncesinden hareketle, Türkiye toplumunu oluşturan halkların, birbirlerine ilişkin korku, nefret, düşmanlık vb. gibi olumsuz, çatışmacı ve ötekileştirici duygu duvarlarını yıkmak; bunun yerine gerçek ve kalıcı bir barış için gereken saygı, dostluk ve dayanışma ağlarını oluşturmak derneğimizin kuruluş amacıdır. Bu amaç doğrultusunda, her türden nefret söylemi, ayrımcılık, ırkçılık, milliyetçilik, cinsiyetçilik, mezhepçilik ve ötekileştirme ile mücadele etmek; dolayısıyla dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeksizin mağdurlarla dayanışmak; halklar arasında barış ve eşitliği oluşturmak üzere dayanışma etkinlikleri düzenlemek; toplumsal dışlanmışlığa karşı her türlü öteki’nin yanında olmak, var oluş nedenimizdir.