Hayy Open Space

Kemeraltı Haritada gör
Güzelyurt Mahallesi, 920/1. Sk. No:30, 35250 Konak/İzmir, Türkiye

Hayy Açık Alan

Hayy Açık Alan, İzmir’de Kemeraltı’da Piyaleoğlu Han içinde yer alan, kâr amacı gütmeyen bağımsız bir sanat alanıdır.

Güncel sanatı odağına alır ve farklı disiplinlerle kolektif düşünme ve üretme pratikleri içinde sergi, performans, workshop, konuşma, okuma, dinleme etkinlikleri düzenler. Tüketime değil; üretime, anlatmaya değil; dinlemeye ve deneyimlemeye alan açmayı amaçlar.

Üretimini, kültür ve sanatın merkezi dışında varsayılan şehirlerde gerçekleştiren yaratıcı zihinlerin, kolektiflerin, inisiyatiflerin, üretenlerin biraraya geldiği bir ortam kurgular. Görsel sanatlar, mimari, edebiyat, sinema, yazın, eleştiri, sanatçı hakları ve bitki bilimi gibi farklı konuların ilgililerini, bilgi ve birikimlerini paylaşmak üzere biraraya getiren aracılık eden bir yapısı vardır. Temas kurma, birlikte üretme motivasyonu ile hareket eder.

Hayy Açık Alan, sanata ve paylaşıma dokunması koşulu ile her disipline açıktır.

Etkinlik düzenlenebilir.
Atölye düzenlenebilir.