İzmir Tarih Projesi

Uğur Mahallesi, 849. Sk. No:77, 35260 Konak/İzmir, Türkiye

 

  İzmir Tarih Projesi, Bakanlar Kurulu tarafından 2007 yılında, 5366 sayılı yasa kapsamında ''Yenileme Alanı'' olarak ilan edilen Kemeraltı ve Çevresi 3. Derece arkeolojik ve kentsel sit alanının tarihsel derinliğinin ve kültürel çeşitliliğinin korunması, kentsel ve mimari niteliğinin yükseltilmesi, canlandırılması, sağlıklaştırılması ve İzmirlilerin tarih ile ilişkilerinin güçlendirilmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2013 yılında başlatılmıştır.  

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan İzmir Tarih Proje Merkezi koordinatörlüğünde yürütülen projenin stratejileri, koruma ve canlandırmaya dönük müdahale biçimleri; yerel yönetimler, ilgili kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bölge kullanıcıları birlikteliğinde ortak akıl ile kararlaştırılmaktadır.