Mimas Sanatevi ve Atölye

No.9, Barbaros Mahallesi, 7026. Sk., 35430 Urla/İzmir, Türkiye

Yerlisi olduğumuz ve gönül verdiğimiz Urla ilçesi Barbaros Köyü ‘nde ve çevresinde bazı sosyal sorumluluk projelerinin mimarı ve katılımcısı olarak uzun zamandır faaliyet göstermekteyiz. Bölgemizin kültür-sanat turizmi açısından gelişimine katkı sağlamak için özel bir girişim ile de var olmak istedik. Bu doğrultuda Mimas Ltd. Şti.’yi büyük bir heyecanla kurduk. Yola, rant odaklı olmayan, sadece sürdürülebilir bir sanatevini oluşturma fikri ile çıktık.

Öncelikle, kırsal dokunun bozulmaması, yerli halkın bölgede kalması ve dolayısı ile yerel kültürün korunması başlıca dileğimizdir. Ancak bölgemiz, tarım alanları ile çevrili olmasına rağmen birçok farklı nedene bağlı olarak tarımsal faaliyetlerden uzaklaşmıştır. Bu nedenle kente göç başlamıştır. Malum, köylü giderse, kültür de yok olur. Bölge kültürünün yok olmaması ve kente göçün durdurulması için ise, ekonomiyi canlandıracak alternatiflerin oluşturulması ve istihdam sağlayıcı iş olanaklarının geliştirilmesi gerekmektedir. Fakat bize göre, ekonomiyi canlandıracak alternatiflerin, kırsal ve kültürel doku ile uyumlu ve katma değer sağlayan nitelikte olması gerekir.

Günümüzde kültür turizmi ile ortaya çıkan sanat turizmi, heyecanlı, eğlenceli, farklı ve aynı zamanda eğitici olması nedeni ile ilgi çekicidir. Bu sayede turist akışı sağlanmakta ve yerel kimlik desteklenerek kırsal alanlarda ekonomik faaliyet için bir kaynak oluşturulmaktadır.

Bu duruma bağlı olarak misyonumuz, bölgemizde son yıllarda gelişen kültür turizmine yönelik faaliyetlerin içerisinde yer alarak, katkı sağlamak ve bu faaliyetlerle birlikte sanat turizmini desteklemektir. Dolayısı ile bölgede özgün sanatsal ürünler ortaya çıkabilir, kültür-sanat turizmi gelişerek, köylerimiz bu yönde markalaşabilir. Böylece ekonomi canlanarak, yerli halk için yeni istihdam olanakları sağlanabilir.

Strateji olarak; bölge ve bölge kültürü ile ilgili, yerel sanatçıların eserlerini ve/veya bölgeyi konu alan sanat ürünlerinin üretimini, sergilenmesini ve satışını sağlamayı hedeflemekteyiz.

Ayrıca bölge halkına verilecek “ücretsiz” sanat eğitimleri ile yerelde sanatsal ruhu ortaya çıkartmayı, yerel kültür ve sanat eserlerinin üretilmesine yardımcı olmayı arzuluyoruz.

Diğer yandan açık hava sergileri, sokak gösterileri, doğada ve mekânlarda kalıcı sanatsal eserlerin oluşturulması gibi etkinliklerle sanatı günlük yaşamın içine dâhil etmeyi planlıyoruz.

Yerel kültür, sanat ve zanaat dalları ile kişisel gelişime yönelik atölye çalışmaları yapmayı. Söyleşiler ve etkinlikler düzenlemeyi, sanat-sanatçı ve halk arasında pratik interaktif bir ilişki kurdurmayı tasarlıyoruz.

Şirketimizin merkezi Urla Barbaros Köyü’nün girişinde yer almaktadır. Bina daha önce tarım kredi kooperatifinin deposu olarak kullanılmıştır. 209 m² kapalı, 40 m²  yarı açık ve yaklaşık 400 m²’de bahçe alanımız bulunmaktadır. Bitişiğinde, yeni kurulan “İlk Dördün Vakfı”nın bir teşebbüsü olan ülkemizin ilk “şiir konulu” kütüphanesi ve kafe yer almaktadır. Kütüphane şair Süreyya Berfe’ye aittir.