Necip Paşa Kütüphanesi

Cumhuriyet Mah. İbni Melek Cad. No: 20, 35910 Tire/İzmir, Türkiye

Tire Necip Paşa Kütüphanesi (1826-1827) Osmanlı müstakil kütüphane döneminin önemli örneklerindendir. Klasik devir Osmanlı mimarisi üslubu ile inşa edilen kütüphane, kare şeklinde ve tek mekânlıdır. Üzeri sekizgen kasnak üzerine oturtulmuş tek kubbe ile örtülmüştür. Ön tarafında bulunan revak kısmı sonradan kapatılarak okuma alanı olarak düzenlenmiştir. Bina, nemden korunmak amacıyla yüksek bir temel üzerine inşa edilmiştir. Giriş, yarım daire şeklinde sekiz basamaklı merdivenle sağlanmaktadır. Kubbe ve pencere kenarları kalem işleriyle, pencere araları hatlarla süslenmiştir. Kütüphane, Sultan II. Mahmud dönemi devlet adamlarından, dönemin Baruthane Nazırı Gürcü Mehmed Necib Paşa tarafından yaptırılarak vakfedilmiştir.