Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Seferihisar Haritada gör
Sığacık, Teos Cd. No:8 35460 Seferihisar/İzmir, Türkiye

Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama Merkezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlı olarak 18 Ocak 2012’de İzmir Seferihisar’da kuruldu. Sinema, tiyatro, yazılı edebiyat ürünleri ve benzerleriyle üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak; yaratıcı yazarlık ile ilgili alan ve konularda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ve araştırmacılarla amaçlar doğrultusunda işbirliği yapmak; araştırma ve araştırıcıları desteklemek; ortak araştırma çalışmalarını planlamak ve yürütmek amacıyla kurulan merkez aynı zamanda, “Ondokuz Mayis International Centre For Creative Writing” başlığıyla Avrupa Yaratıcı Yazma Programı Derneği (EACWP) ve İngiltere ile de uluslararası işbirliği gerçekleştirmek üzere planlama yapmaktadır.                                                                          

ÇALIŞMA ALANLARI                                                                                                                                                                                                   Yaratıcı, eleştirel ve felsefî düşünce ile ilgili alanlarda teorik ve pratik bilgi ve deneyim birikiminin yayılmasını sağlamak; sinema, tiyatro, yazılı edebiyat ürünleri ve benzerleri ile üniversite işbirliğini akademik bir bağlamda ele almak üzere;                                                                                                      •Yaratıcı yazarlık ve felsefi düşünce konularında ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, sempozyumlar, kongreler düzenlenmesi
•Televizyon programları, film festivalleri ve yaratıcı yazarlık girişimciliğinin desteklenmesi
•Merkezin amaçları doğrultusunda uygulamalı eğitimler yapmak, atölyeler oluşturmak, sertifika programları düzenlemek ve sertifika vermek
•Merkezin amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kuruluşlar ile öğretim üyesi, uzman ve öğrenci değişimi yapmak
•Sosyal medya ve internet yazarlığı konusunda akademik araştırma ve incelemeler yapmak ve yaptırmak.

Kartla ödeme