Türkiye Spina Bifida Derneği

858 Sokak No:9 Paykoç İş Merkezi, Konak Mahallesi, 35250 Konak/İzmir, Türkiye

Derneğimizin amacı;
-En sık görülen doğumsal anomalilerden biri olan Spina Bifida ve onun neden olduğu diğer hastalıklar ile ilgilenen uzmanların bilgi ve deneyimlerinin birleştirilmesi ve geliştirilmesi,
-Bu anomaliye sahip hastaların ve ailelerinin eğitilmesi ve aralarında dayanışma sağlanması, araştırmalar yolu ile teşhis ve tedavi standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi,
-Spina Bifidalı bebek doğum oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar (örneğin unlara Folik Asit eklenmesinin zorunlu hale getirilmesi vb.) yapılması,
-Türkiye genelinde şubeler kurarak derneği yaygınlaştırmak,
-Hastalara ve ailelerine Spina Bifida’dan kaynaklanan sağlık, eğitim, istihdam gibi konulardaki zorlukların aşılmasında her türlü eğitim ve rehabilitasyon çalışması yaparak demokratik hakların kullanılması için destek sağlanmasıdır.