Mekanlar

Türkiye Spina Bifida Derneği

Yeri

Iletişim Bilgileri

Özellikleri

  • 6.2

Fotoğraflar

Hakkında

Derneğimizin amacı;
-En sık görülen doğumsal anomalilerden biri olan Spina Bifida ve onun neden olduğu diğer hastalıklar ile ilgilenen uzmanların bilgi ve deneyimlerinin birleştirilmesi ve geliştirilmesi,
-Bu anomaliye sahip hastaların ve ailelerinin eğitilmesi ve aralarında dayanışma sağlanması, araştırmalar yolu ile teşhis ve tedavi standartlarının belirlenmesi ve yükseltilmesi,
-Spina Bifidalı bebek doğum oranının azaltılmasına yönelik çalışmalar (örneğin unlara Folik Asit eklenmesinin zorunlu hale getirilmesi vb.) yapılması,
-Türkiye genelinde şubeler kurarak derneği yaygınlaştırmak,
-Hastalara ve ailelerine Spina Bifida’dan kaynaklanan sağlık, eğitim, istihdam gibi konulardaki zorlukların aşılmasında her türlü eğitim ve rehabilitasyon çalışması yaparak demokratik hakların kullanılması için destek sağlanmasıdır.

Şu anda bir etkinlik yok

Hakkındaki Yazılar

Eklememizi istediğin mekanı bize öner, ekleyelim.

Twitter'da Türkiye Spina Bifida Derneği