Unlimited Academy

Güzelyalı Haritada gör
Güzelyali Mah. 40 Sok. No.66 Konak, İzmir

Değerlerimiz
- UA, doğaya zarar vermez, doğal çevrenin korunmasını önemser,
- UA, mental ve fiziksel mücadeleye önem verir,
- UA, hoşgörüyü, centilmenliği ve rekabetçiliği eşit önemde benimsemiştir,
- UA, madde bağımlılığına ve ayrımcılığa karşıdır.
- UA, faaliyetlerini planlarken ve uygularken dezavantajlı ilgi gruplarını dikkate alır ve bu konuda üstüne düşen kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirmekiçin çaba gösterir.

Politikalarımız
- UA, faaliyetlerini gerçekleştirdiğ yörenin kültürüne saygılıdır.
- UA, faaliyetlerini planlarken ve uygularken doğal yaşama zarar verebilecek çevresel etkileri dikkate alır ve bu konuda en üst düzeyde duyarlılık gösterir.
- UA, çevresindeki paydaşları, aktörleri önemser ve onlara en üst düzeyde önem verir.