Zeytin Okulu

İnecik Mahallesi, İnecik Köyü İç Yolu, 35970 Karaburun/İzmir, Türkiye
Zeytince Derneği, 2015 yılında faaliyetlerini yürütmek üzere bir “Zeytin Okulu” kurma kararı almış ve bu doğrultuda, İZKA tarafından gerçekleştirilen “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi 2014 – 2023” raporu çerçevesinde, Karaburun ilçesini kendisine çalışma alanı olarak seçmiştir. Böylece Karaburun Kaymakamlığı tarafından başlatılan çalışmalar, Milli Eğitim Bakanlığı’nın oluru, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Defterdarlığı, Karaburun Mal Müdürlüğü’nün izinleriyle sonuçlandırılmış ve Karaburun İnecik köyünde 1992 yılından bu yana taşımalı eğitim sistemine geçilmesi nedeniyle boşaltılmış ve metruk halde bulunan eski ilkokul binasının derneğimize kiralama yoluyla tahsisi gerçekleştirilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne sunulan “Zeytin Okulu Projesi ”nin olumlu karşılanmasıyla, eski ilkokul binasının yerine aynı ölçülerde yeni bir prefabrik bina inşa edilmiş ve çevre düzenlemeleri tamamlanmıştır.
2017 Mayıs ayından itibaren faaliyetlerine başlayacak Zeytin Okulu ’nun;
Efes – Mimas Kültür Rotasının ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası,
Zeytin Yolu için bilgi ve danışma merkezi
Zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını sağlayan bir ekolojik tarım eğitim merkezi, olarak faaliyet göstermesi planlanmaktadır.
Kartla ödeme