08 Mar 2019
Otuzbeşlik

BİSUDER - Bisikletli Ulaşım Haktır

 

 

Hak temelli bisikletli ulaşım savunuculuğu için artık yoldayız.

Bisikletli Ulaşım Derneği'nin (BİSUDER) adındaki “Ulaşım” kavramının anlamı, bisikletin sadece şehir içinde evden işe/okula gitmek için kullanılan bir ulaşım aracı olması ile sınırlı değildir. Bu kavram, gezmeye, eğlenmeye, tatile... yani sosyal yaşamın tamamına ulaşmada kullanılabilecek bir “araç” olarak bisikleti işaret eder.

Bisiklete, evden çıkarken gidilen yere göre seçilen elbise, ayakkabı gibi bakmayı, gündelik kullanım eşyası gibi bakmayı ve bu bakışı yaygınlaştırmayı vurgular.

Çünkü insanların iş ve eğitim hayatına erişim dışında sosyal hayatlarında da ulaşım aracı ihtiyacı vardır . Bu sebeple ilk stratejik vizyonumuzu ismimize “ulaşım” kelimesini yerleştirerek bisikletin her türlü hukuki, yazılı ve görsel unsurlarda mecralara bir araç olarak gösterilmesi, anlatılması için çaba sarf etmeyi amaçlıyoruz.

• BİSUDER'in amaçları, çok genel bir tanımlama ile “bisikletin toplumun geniş kesimlerince bir araç olarak kabulüne dair gerekli tüm çalışmaları yapmaktır.”Bu çalışmaları sadece “trafik” kavramı içinde tutmayıp bisiklet kültürünü tüm unsurları ile besleyecek kapsamda düşünmek ve hayata geçirmektir. Bu eylemlerini gerçekleştirirken dayanak noktalarını veriden, bilimsellikten ve insan haklarından alır.
-Kentin dokusunda var olan tüm bireylerin, özellikle de kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin toplumsal ilişkilerinde bisiklet aracılığıyla oluşturulabilecek her tür pozitif etki için projeler tasarlamak ve yürütmek, toplumsal farkındalık yaratmak için çalışmalar yapmak.
-Bisiklete dair hukuki ve kanuni tüm metinlerin sağlıklı çevre, çağdaş dünya gereksinimleri ve insani nedenlere dayalı olarak geliştirilmesi ve hatta değiştirilmesi için çaba sarf etmek.
-Karar vericiler üzerinde bisikletin öncelik sırasını değiştirmek, bu doğrultuda etki edici bir yapıya sahip olmak diğer önemli amaçlarımızdan birisidir.
-Bunu yaparken sağlam bir kurumsal altyapı oluşturarak bireylere değil kuruma has ilkeli refleksler, ilişkiler ve yöntemler geliştirmek diğer önemli amaçlarımız içindedir.

Avrupa’daki ve Amerika’daki çeşitli bisiklet derneklerine baktığımızda derneklerin bisikletli ulaşım altyapısı adına girişim ve etki çalışmaları yapmasının yanında bisikletlileri hukuki ve güvence anlamında da bir çatı altına topladığını görebiliriz. Örneği batıdaki birçok bisiklet derneği üyelerine sigortalama ve hukuki destek imkanları sağlamaktadır.

Bu doğrultuda BİSUDER’in üye ve yönetim kadrolarının önde gelen amaçlarından birisi derneğin bu hizmetlerin sürdürülebilir hale gelmesini sağlamak olmalıdır. Bunun da yolu maddi yönden güçlü ve bu gücünü üyeleri koruyucu ve kollayıcı yönde kullanan dernek yapısı hedeflenen noktalardan birisi olmalıdır. Türkiye perspektifinden bakıldığında derneklerin sosyal sorumluluk sürüşleri, bisiklet eğitimleri, bisiklet edindirme kampanyaları ve güvenli bisiklet sürüş noktaları arasında sıkışıp kaldığını görmekteyiz.

Bu sebeple BİSUDER olarak bu noktalar da dahil olmak
üzere, bisikletin daha farklı noktalarda toplumu ve şehirleri dönüştüren itici güç olduğunu düşünerek yola çıkıyoruz.