İlkyardım - Kanamalar

Sağlıklı ve yetişkin bir kişide ortalama 5-7 lt. kan bulunur. Bu miktarın ani olarak (üçte biri kadar) eksilmesi, hayati tehlike yaratır, kişi ölebilir. Kanamalarda ilkyardım gönüllüsünün görevi kan kaybını önlemektir.

Kanamayı  basit  ilkyardım  uygulamalarıyla  durdurabilirsiniz.
 
Kaynak: http://www.ilgimedikalsaglik.com/
 
1. Kanayan yer üzerine temiz bir bez koyup bastırın.
2. Pıhtıları kaldırmayın.
3. Kol ve bacak kanıyorsa, kanayan bölgeyi mümkün olduğu kadar kalp seviyesinden yukarı   kaldırın.
4. Kanayan yaranın içinde yabancı cisim varsa (bıçak, tahta parçası vb.) çıkarmayın. Kırık kemik uçları gözüküyorsa içeri ittirmeyin.
5. Kanama durmuyorsa ana damar geçen yere yumruk veya parmakla basınç yapın.
6. Yine de kanama durmuyorsa sargı yapın.