19 Eki 2018
Otuzbeşlik

İyi Tasarım/Good Design İzmir_3 Başlıyor

yi Tasarım çin 'Bir Arada'

zmir Akdeniz Akademisi tarafından koordine edilen, “Bilgi, tasarım ve yenilik üreten, Akdeniz'in çekim merkezi zmir” vizyonunun en kapsamlı kamusal programını temsil eden yi Tasarım zmir / Good Design zmir_3 etkinlikleri 19 Ekim 2018 Cuma günü 13:00'da Kültürpark 1 no'lu holdeki resmi açılıla balıyor. Etkinlik programına iyitasarimizmir.org/#program linkinden ulaılabilir.

 

 

Tema: 'Bir Arada'

yi Tasarım / Good Design zmir, zmir Büyükehir Belediyesi’nin zmir’i bir tasarım ve inovasyon kentine dönütürme yönündeki hedefinin en kapsamlı kamusal programını temsil ediyor. Sergiler, atölyeler, panel ve söyleilerden oluan etkinlikler dizisi, bir yandan tasarıma ilikin güncel mesleki ve kuramsal tartımalar için bir odak oluturmayı, bir yandan da tasarımı kamuoyunun gündeminde daha merkezi bir konuma taımayı hedefliyor.

zmir Akdeniz Akademisi organizasyonuyla yapılan etkinliklerin, 2016’da “Çıktı” temasıyla birincisini, 2017’de “Alan Açmak” temasıyla ikincisini düzenledii ‘yi Tasarım / Good Design zmir’in 2018 yılı teması “Bir Arada” olarak belirlendi. 19 Ekim’de balayıp 30 Kasım’da sona erecek yi Tasarım / Good Design zmir_3 etkinliklerinin büyük bir bölümü Kültürpark 1 No.lu holde gerçekleirken zmir Mimarlık Merkezi, Yaar Üniversitesi Rektörlük Fuaye Alanı, zmir Kültür Sanat ve Eitim Vakfı, Urla Deneysel Arkeoloji Atölyesi’nde de paralel etkinlikler yapılacak.

yi Tasarım zmir'in açılıkonuması Kıbrıs Üniversitesi, Mimarlık Fakültesinde misafir öretim üyesi olan, Japon Vakfı-Osaka Urban Research, Hong Kong Tasarım Vakfı, MIT, DAAD, BAK-Utrecht, CCA-Kitakyushu aratırma burslusu olarak güncel mimarlık ve mekan aratırmaları, kentsel adalet, alternatif pedagoji konularında alan çalımasında bulunan Pelin Tan tarafından “Bir Arada ve Baka” baıyla yapılacak.

yi Tasarım/Good Design zmir_3 etkinlikleri kapsamında; zmir’de Bir Tasarım Rotası: Kemeraltı-Basmane’yi Haritalamak, Dünya Tasarım Konumaları: “Co-living zmir”, Bir Tasarım Problemi olarak Kamu Yararı, Tasarım ve Otorite, Salınan Sarkaç: Tasarım-Zanaat likisi, Disiplinler Ötesinde Bir Yer Var. Orada bulualım!, Gelecei Karılamak, Genç Tasarımcının Galaksi Rehberi, Deniz ve Tasarım 2, Tasarım Eitiminin Gelecei balıkları altında söylei, panel ve sunumlar ve 19 atölye çalıması gerçekleecek. Atölyeler rehberli turu etkinliin resmi açılıı öncesinde gerçekleecek.

 

Sergiler

yi Tasarım / Good Design zmir_3 etkinlikleri kapsamında; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluu’nun (ETMK) 30. yılı sebebiyle ETMK’nın 30 yılından ödüller, yayınlar ve hatıraların yer alacaı “ETMK 30 Yıldır Bir Arada” Sergisi, Vestel Elektronik San. ve Tic. A.’nin, ZFA.'ın ve çeitli tasarımcıların ödüllü tasarımlarının da yer alacaı Ödüllü Tasarımlar Sergisi, yi Tasarım_3 “Bir Arada” Sergisi, yi Tasarım / Good Design zmir_3 kapsamında gerçekleen atölyelerin çıktıları, Yahibey Tasarım Çalımaları: 10 Yılın Hesabı 2006-2018 Sergisi balıkları altında onlarca tasarım sergilenecek. Ayrıca 25. zmir Avrupa Caz Festivali’nin Tasarım Süreci’nin ilenecei Zaman & Zaman baı altında bir enstalasyon gerçekleecek.

 

Üniversiteler Tasarım Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (ÜTAS)

yi Tasarım / Good Design zmir etkinliklerine paralel olarak düzenlenen, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, zmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, zmir Ekonomi Üniversitesi ve Yaar Üniversitesi’nin tasarım, güzel sanatlar ve mimarlık eitimi verilen farklı bölümlerinden 2018 yılında mezun olan örencilerin mezuniyet projelerinden 70 projenin yer aldıı seçkinin yer alacaı, Üniversiteler Tasarım Sanat Mezuniyet Projeleri Sergisi (ÜTAS) de, bu yıl 19 Ekim-30 Kasım 2018 tarihleri arasında Kültürpark 1B numaralı holde açık olacak. yi Tasarım zmir’in bu yıl tanımlanan teması “Bir Arada” kavramı çerçevesinde kente dair bir söylem gelitiren ÜTAS, “bir arada” yaamak zorunda olduumuz bir labirent ve kapan metaforuyla tanımlanan kenti ele almaktadır. Sergide yer alan projeler tasarımın farklı boyutlarından yaklaarak hayatı çou zaman katlanılması zor bir mücadeleye dönütüren bu labirenti ve kapanları fark eden, yansıtan ve bunları küçülterek labirenti yaanılası kılmayı amaçlayan yaratıcı fikirleri yansıtmaktadır.