16 Oca 2021
Otuzbeşlik

Sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren üretim ve sergileme platformu Glob.Era yayında!

 Türkiye ve Avrupa’daki kültür dünyasından partnerlerle ortak çalışmalar yürüten Kültür için Alan'ın desteklediği İzmir çıkışlı Glob.Era, çevrimiçi yayınlarına başladı. Sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek geçici kolektif deneyimler yaratan bir üretim ve sergileme platformu olan Glob.Era; doğa, çevre, insan ve şehirleşme konularına farklı bakış açıları sunmayı hedefliyor. Özellikle endüstri arkeolojisi ve endüstriyel miras alanlarına odaklandığı 2020 yılı üretimlerinde İzmir, İstanbul ve Ankara merkezli sanatçıların çalışmalarına yer veriyor. Biri ana sergi olmak üzere toplam dört üretimle yayına geçen Glob.Era, yola çıktığı "Dönüşüm" temasına sadık kalarak sürekli değişmeye ve dönüşmeye açık olduğunu vurguluyor.

Birlikte düşünmenin ve üretmenin rekabetten daha değerli olduğu inancıyla yola çıkan Glob.Era yayın hayatına 19 Kasım 2020'de Mondual ve Random Input tarafından platform için üretilen Uzam Bozum adındaki görsel-işitsel çalışmayla başladı. Çalışma gözlemcinin fizik yasalarıyla olan ilişkisinden yola çıkarak, gözlemcinin algılarının hasarlı olması durumunda nasıl bir deneyim yaşayabileceğine dair bir spekülasyon oluşturmayı amaçlıyor. İzlemek için tıklayın.

 

Ardından Alper Bıçaklıoğlu'nun apokaliptik tasvirlerle hayat verdiği boş sokak üzerine İlyas Hayta'nın kısa bir yorumu olan Balık Hafızası/Çıkmaz Sokak izleyiciye sunuldu. Çalışmada Alper Bıçaklıoğlu'nun izleyiciyi devleştiren dioramasına, İlyas Hayta'nın bu boş ve çıkmaz sokaktan esinlenerek ürettiği video ile bugün yaşadığımız izolasyon koşullarına eleştirel bakışı eşlik ediyor.

Ürettikleri görsel-işitsel enstalasyonlar ve performanslarla tanınan Ankaralı ikili RE.sole, Pendulum adındaki çalışmasıyla platformda yer alıyor. Ecem Dilan Köse ve Ahmet Ünveren'den oluşan RE.sole, yalın ve saf bir evrensel dil edinebilmenin yolunun dijital bilgi ile doğanın bilgisinin yumuşak bir birliktelik içinde işlenmesinden geçtiğini söylüyor. İzlemek için tıklayın.

Terkedilmiş Fabrikanın Yeni İşçileri

Ana sergi Fabrika Ayarları ise, geçici bir kolektif deneyim yaşayan İzmirli altı sanatçının Eski Sümerbank Basma Fabrikası'nın son kalıntıları arasında bıraktığı izlerden oluşuyor. Şehrin göbeğindeki bu metruk fabrikanın arazisini kendilerine mekan olarak seçen sanatçılar Adem Toprak, Aycan Genlik, Berna Dolmacı, Hanife Buğurcu, Menekşe Uslu ve Murat Doğan "fabrikanın yeni işçileri" oluyor. 10 gün süren bu "geçici işgal" deneyiminin sonucunda ortaya çıkan çalışmalar, fabrikanın doğal ortamına armağan ediliyor ve sergi dijital ortama aktarılarak kalıcılığını koruyor. Fabrika Ayarları'nın oluşum ve yaratım süreçleri çevrimiçi platformlarda izleyiciyle paylaşılıyor.

Yaptığı "arkeolojik" çalışmayla güvencesizlik ve belirsizliğin yeni normal olarak yer ettiği günümüzde ilerleme, gelişme gibi kavramların anlamını yitirdiği gerçeğini tartışan Glob.Era, etkinliklerini web sitesinden ve sosyal medya kanallarından ulaşılabilecek makaleler, görsel-işitsel performanslar, röportajlar ve söyleşilerle çeşitlendiriyor. Detaylı bilgi için tıklayın.

Glob.Era Hakkında

Sanat, tasarım ve teknolojiyi bir araya getiren üretim ve sergileme platformu Glob.Era, sanatçılar ve üreticiler arasında geçici kolektif deneyimler yaratırken, farklı sergileme biçimlerini araştırarak sanatçı ve izleyici arasında bağ kurmayı amaçlıyor. 

Birlikte düşünmenin ve üretmenin rekabetten daha değerli olduğu inancıyla yola çıkan platform, benimsediği "dönüşüm" temasına sadık kalarak bu ortak hareketin sürekliliğinin peşinde olduğunu ifade ediyor:

"Glob.Era bize sanat ile hayatı birlikte algılayabileceğimiz, çelişkilerimizi açıkça sorgulayabileceğimiz; yeni diller, farklı okumalar ve farklı anlayış katmanları arasında dolaşabileceğimiz bir alan sunar. Amaçları arasında doğa, çevre, insan ve şehirleşme konularına farklı bakış açıları sunmak, bunun yanı sıra içinden geçmekte olduğumuz insan merkezli çağda insanlığın gördüğü endüstrileşme kaynaklı zararın ironikliğine vurgu yapmak yer alır. Glob.Era paylaşım, birlikte kalkınma, sınır aşan örgütlülük prensipleriyle hareket eder. Kendisini kabul görmüş etik değerler bağlamında kurmaya çalışır. Bu prensipler ışığında geleceği birlikte hayal etmek isteyen herkese açıktır."

 

Glob.Era ekibinde Özgür Aydek Yürütücü, Ekmel Ertan Danışman, Aycan Genlik Sanat Yönetmeni, İlyas Hayta Görüntü Yönetmen, Onur Tetik Görsel İletişim görevlerini üstlenirken makaleler Ezgi Yakın, Ekmel Ertan ve Murat Alat tarafından hazırlanıyor. 

 

Glob.Era'yı web sitesinden veya Instagram, Facebook, YouTube ve Vimeo üzerinden takip edebilirsiniz.