27 Haz 2020
Otuzbeşlik

İzmir Yürüyüş Rotaları

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yarımada Projesi kapsamında belirlenen toplam 709, ana hatlarıyla 450 kilometre uzunluğundaki 49 yürüyüş rotası, Selçuk Artemis Tapınağı’ndan başlayarak Erythrai’den Karaburun Yarımadası’na uzanarak son buluyor. Selçuk - Karaburun arasındaki altı antik İyon kentini ve diğer tarihi alanları birbirine bağlayan rotalar üzerinde görülmeye değer tarihi alanlar, ormanlar, bahçeler ve kamp alanları bulunuyor. 

Görsel: rota.yarimadaizmir.com

Belevi - Mozelium - Şirince Parkuru

Zorluk: 3/5

15 kilometrelik parkurun önemli kısmı zeytinlikler ve bahçe aralarından uzanan arazi yolları ile orman yollarından geçiyor. Sırt hattına ulaşan belirgin patikalar yürüyüş için uygun. İki ayrı seyir noktasında eşsiz görüntüler sunan parkur, yoğun sıcak günler dahil her mevsim yürünebilir. Rota başlangıcından 10 kilometre sonra, Şirince'ye 4.7 kilometre mesafede bir kamp alanı bulunuyor. 

 

Şirince - Çamlık Parkuru

Zorluk: 2/5

Şirince köy merkezinde kahvehanelerin bulunduğu eski meydandan başlayan 11 kilometre uzunluğundaki rota, sokak aralarından köyün güney sınırında yer alan 29 Ekim Kalesi'ne Arnavut kaldırımlı yolla ulaşıyor. Birkaç orman içi patika dışında genellikle belirgin olan, yangın şeritleri ve orman yollarından oluşan, toprak zeminli geniş parkur, her mevsim rahatlıkla yürünebilir. Parkur üzerinde iki kamp alanı bulunuyor. 

 

Çamlık - Meryem Ana Parkuru

Zorluk: 2/5

7.5 kilometre uzunluğundaki rota başlangıcındaki zeytin yolundan sonra, orman içi patika ve orman yangın yolu üzerinden devam ediyor. Zeytin bahçeleri arasındaki traktör yolunun ardından Sultaniye köy yolu geçilerek taş ocağı yoluna giriliyor. Yolun bitiminde kayalık yol ve onu takiben 3-4 metre genişliğindeki orman yolunun ardından Meryem Ana Evi'ne varılıyor. Parkur üzerinde kamp alanı bulunmamakta.

 

Meryem Ana - Efes Parkuru

Zorluk: 1/5

Orman içi asfalt yoldan oluşan 5 kilometrelik parkur, Meryem Ana evinden başlayıp antik Efes kentinin güney kapısına kadar aynı asfalt yolda devam ediyor. Yol üzerinde kamp alanı ve yerleşim yeri bulunmayan parkur bisiklet yolu olarak da kullanılabilir.

Belevi - Keçi Kalesi - Barutçu Parkuru

Zorluk: 5/5

Belevi köyünün merkezinde başlayan 26 kilometrelik uzun parkur, kuzeybatıda devam ediyor. Keçi Kalesi'nin bulunduğu tepenin doğusunda, dip noktaya kadar Belevi merkezinden geçen asfalt yol ile geliniyor. Buradan Keçi Kalesi'ne 1-1.5 metre genişliğinde, 2 kilometre uzunluğunda taş döşemeli tarihi Kral Yolu'ndan çıkılıyor. Sırtta kaleden kuzeye doğru, çok belirgin olmayan tarihi patikadan devam ediliyor. Güneybatıya doğru ilerleyen traktör yolunun ardından vadi inişinde zeytinlikler başlıyor. Vadinin bitimindeki düz alanlarda ise narenciye bahçeleri hâkim. Rota üzerinde iki kamp alanı bulunuyor. 

 

Barutçu - Zeytinköy Parkuru

Zorluk: 1/5

Barutçu - Selçuk asfaltı ile başlayan 7.5 kilometrelik parkur, genel olarak 4-5 metre genişliğindeki arazi yolu ile devam ediyor ve son 1 kilometrelik kısmı belirgin patika ile son buluyor. Alaman ve Gebekirse göllerini sola alarak zeytinlikler ve meyve bahçeleri arasından geçiyor. Göl kenarına yaklaşan kısımlarda rakımın 2-3 metre olması nedeniyle parkur özellikle bol yağışlı dönemlerde su altında kalabiliyor. Bu dönemlerde bölgeyi daha üst kotlardan geçmek gerekecektir. Parkur boyunca meyve ve zeytin bahçeleri olduğundan kamp için boş alan bulunmuyor. Ancak iki göl arasındaki sırt hattında 1-2 çadırlık kamp kurulabilir. 

Selçuk - Efes - Pamucak Parkuru

Zorluk: 3/5

Artemis Tapınağı önünden başlayan 12 kilometrelik parkur, Efes surlarının başlangıcına kadar toprak yol ve karayolunun kenarından devam ediyor. Çoğu zaman surları sağa alan yol, kimi kapalı makilik alanlarda ise sur üzerinden devam ediyor. Surların takip edildiği sırt hattını tamamlayıp düze indikten sonra çoğunlukla arazi yolları ve orman yolunu takip ederek Pamucak'a varan rota her mevsim rahatlıkla yürünebilir. Kamp için Selçuk'a 8 kilometre mesafedeki Pamucak'taki kamping alanlarını tercih edebilirsiniz. 

 

Pamucak - Zeytinköy Parkuru

Zorluk: 1/5

Pamucak sahilinden başlayan ve her mevsim rahatlıkla yürünebilien 9 kilometrelik parkurun tamamında asfalt yol takip ediliyor. Tarihte ovayı doldurarak Efes'i denizden koparan Küçük Menderes Nehri, ovayı kış ve bahar aylarında sular altında bırakıyor. Nehir ancak karayolu köprüsü ile aşılabiliyor. Aynı zamanda güzel bir bisiklet parkuru olan rota üzerinde yer alan Pamucak sahilinde birçok kamping alanı bulunuyor.

 

Zeytinköy - Gölova - Çile Parkuru

Zorluk: 2/5

Her mevsim rahatlıkla yürünebilen 16 kilometrelik parkur Zeytinköy'den başlıyor ve 2.5 kilometreden sonra eğim sürekli artıyor. Başlangıçtaki asfalt ve arazi yolundan sonra Notion rotasından ayrılıp belirgin patika ile devam ediyor. Makilik ve ormanlık alanlar arasındaki arazilere vardığında tekrar traktör yolu ile Gölova'ya varıyor. Sonrasında yine orman yolları ve arazi yolları ile Çile Köyü merkezine bağlanıyor. Gölova girişindeki alanlar kamp yapmak için uygun.

 

Zeytinköy - Notion - Klaros Parkuru

Zorluk: 2/5

Zeytinköy'de asfalt köy yolu ile başlayıp traktör yolu, patikalar ve Selçuk - Menderes karayolunu geçerek Yoncaköy Sitesi üzerinden Notion'a ve Klaros'a ulaşan parkur 12 kilometre uzunluğunda. Yoncaköy'deki su deposu üzerinden sırta çıkan rota, yoğun bir makilik alanla kaplı. Sırtta patikaya ulaşarak Notion'a varan yol, sonrasında yine traktör yolu ile Klaros'a ulaşıyor. Her mevsim rahatlıkla yürünebilen rota üzerinde Ahmetbeyli'de bir kamping alanı bulunmakta. 

 

Klaros - Ahmetbeyli - Çile - Değirmendere (Kolophon) Parkuru

Zorluk: 3/5

19.5 kilometre uzunluğundaki parkur bahçeler arası yollar, orman yolları, patikalar, köy içi yollarından, ormanlık ve makilik alanlar ile Ataköy Göleti'nden geçiyor. Antik Kolophon kentine ulaşıp buradan Değirmendere yerleşim merkezine varıyor. Parkur her mevsim rahatlıkla yürünebilecek niteliktedir. Kamp için Ataköy Göleti kenarında çadır kurabilir veya Ahmetbeyli'deki kamping alanını tercih edebilirsiniz. 

 

Değirmendere (Kolophon) - Karacadağ - Tahtalı - Ürkmez (Lebedos) Parkuru

Zorluk: 5/5

Değirmendere'den başlayıp antik Kolophon kentinden geçen 27.5 kilometrelik parkurun önemli kısmı orman içinden, makiliklerden ve mandalina bahçeleri içerisinden gidiyor. Orman yolunu ve patikaları takip eden rotada Akkaya sırtı ve yangın gözetleme kulesi etkileyici panoramaya sahip. Yoğun sıcak dönemler haricinde her zaman yürümeye uygun olan parkurun uzunluğu mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Rota üzerindeki Karacadağ Köyü ve Gümüldür'de kamp alanları bulunuyor.

Ürkmez (Lebedos) - Kavakdere Parkuru

Zorluk: 3/5

Sahilden başlayan 18 kilometre uzunluğundaki parkur, yerleşim alanlarından sonra bahçeler arasından ve orman yollarından, çoğunlukla yangın şeritlerini takip ederek geçiyor. Parkurun önemli bir güçlüğü yok. Topografyanın kırıklı yapısı nedeniyle çok sayıda iniş çıkış olan parkurda çıkılan en yüksek irtifa 175 metre. Rota üzerinde Payamlı ve Kavakdere'de iki kamp yeri bulunuyor.

 

Kavakdere - Beyler - Gödence Parkuru

Zorluk: 3/5

19 kilometrelik parkurun ilk 5.7 kilometresi köy yolu asfaltında ilerliyor. Sonrasında hemen hemen yüzde 90'ı zeytinlikler arasından arazi yolu, traktör yolu ve oldukça belirgin patikaları takip ediyor. Her mevsim yürünebilecek, sürekli yükselen bir rotayı izleyen parkur ters istikamette yürünürse daha az yorucu olacaktır. Kavakdere Köyü'ndeki kamp alanının yanı sıra Gödence'de de alternatif kamp yerleri mevcut.

 

Gödence - Efemçukuru - Kavacık - Payamlı Parkuru

Zorluk: 3/5

Gödence'de asfalt köy yolu ile başlayan 19 kilometrelik parkur arazi yolları, orman yolları ve az miktarda belirgin patikaları izliyor. Ormanlık, bağlık ve zeytinlik alanlardan geçen parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte. Parkur boyunca dört köy bulunuyor. Yerleşim yerleri yakınında kamp için uygun bölgeler var fakat muhtarlıkları bilgilendirmek gerekiyor.

 

Payamlı - Çamlı Parkuru

Zorluk: 2/5

Payamlı köy meydanından başlayan 9.5 kilometrelik parkur Çamlı köy meydanında son buluyor. Rota başlangıcında Payamlı köy meydanından dere yoluna araçla ulaşım mümkün fakat yollar stabilize ve dik olduğu için kış mevsiminde geçiş zorlaşıyor. Dereye kadar herhangi bir engel bulunmuyor. Ancak bu güzergâhta çok sayıda çalılık ve dik yamaç var. Vadi boyunca ilerlerken 4-5 kez dere geçmek gerekiyor. Çamlı Deresi yatağı boyunca düz alanlarda kamp kurabilir, su ihtiyacınızı dereden karşılayabilirsiniz.

Kavakdere - Teos Parkuru

Zorluk: 2/5

13 kilometrelik parkurun başlangıç noktası Kavakdere Barajı. Kavakdere Barajı'nın kenarından blok halindeki kayalara doğru çıkılarak çam ağaçlarının içine doğru ilerleyen rota boyunca tarlalar ve bahçeler arasından geçiliyor. Seferihisar - Doğanbey yolunu geçtikten sonra tamamen açık alanlarda, sahile kadar asfalt yoldan devam ediyor. Başlangıç noktasındaki Kavakdere Köyü merası kamp kurmak için ideal bir alan. 

 

Antikliman - Teos - Sığacık Parkuru

Zorluk: 1/5

Sahilde antik liman kalıntılarından başlayan 4.6 kilometrelik parkur, Teos antik kenti kalıntıları ve bahçeler arasındaki toprak yolları takip ederek asfalt yol ile Sığacık merkezine bağlanıyor. Önemli yükseltilerin olmadığı, düz bir alanda ilerleyen rota, her mevsim rahatlıkla yürünebilir. Antik limanın batısında Özcan'ın Yeri ve Teos ormanı piknik alanı kamp için uygun.

 

Sığacık Kalesi - Karagöl - Azmak Parkuru

Zorluk: 1/5

Sığacık Kalesi güney kapısından başlayan 8 kilometrelik parkur, mezarlığa kadar asfalt yol üzerinden devam ediyor. Mezarlıktan sonra Cambaz Koyu'na ve ağıllara kadar patika olarak uzanıyor. Ağıllardan Azmak yol ayrımına kadar toprak araç yolu bulunuyor. Cambaz Koyu'nda 20 çadır kapasiteli bir kamp alanı bulunuyor.

 

Azmak - Turgut Parkuru
Zorluk: 1/5

Genellikle traktör yolu, geniş patika, stabilize ve asfalt yollardan oluşan 6.5 kilometrelik parkur her mevsim yürünebilecek zemine sahip. Rota Azmak Koyu'ndan kuzeydoğuya, Azmak Deresi'nin kenarından devam ederek Demirköprü'ye ulaşıyor. Demirköprü'nün sağından doğu istikametine giden asfalt yol, Düzce Köyü üzerinden Turgut Köyü'ne bağlanıyor. Turgut köy kahvesinin yanındaki alanda muhtarlığı bilgilendirerek kamp kurabilirsiniz.

 

Turgut - İhsaniye - Ovacık Parkuru

Zorluk: 1/5

5 kilometre uzunluğundaki parkur çoğunlukla patika olmakla birlikte traktör yolu, orman yolu ve kısmen asfalt yoldan oluşuyor. Bahçeler ve tarlalar arasından ve ormanlık alandan ilerleyen rotanın hemen hemen ortasında İhsaniye köy merkezi bulunuyor. Her mevsim yürünebilecek parkur bisiklet yolu olarak da kullanılabilir. Muhtarlıkları bilgilendirerek Turgut köy kahvesinin yanındaki alanda, İhsaniye Köyü'ndeki piknik alanında ve Ovacık Köyü okulunun bahçesinde çadır kurabilirsiniz. 

 

Ovacık - Klazomenai Parkuru

Zorluk: 2/5

11 kilometrelik parkurun önemli bölümü arazi yolu, stabilize yol, kısa bir bölümü traktör yolu ve geniş patika olarak geçilirken yaklaşık 4 kilometreyi aşan bölümü, Klazomenai'nin İskele Mahallesi'nde olması nedeniyle asfalt yolu takip ediyor. Rota kısmen ormanlık ve makilik alanlardan, çoğunlukla zeytinlikler, ekili alanlar ve siteler arasından geçiyor. Son bölümü ise yerleşim alanı içinden sahile paralel uzanarak Klazomenai'ye varıyor. Parkurda yürümeyi planlarken sıcak yaz günleri mutlaka dikkate alınmalı. Muhtarlığı bilgilendirerek Ovacık köyü okulunun bahçesi çadır kurabilirsiniz.

Azmak - Demircili (Airai) Parkuru
Zorluk: 3/5
11 kilometre uzunluğundaki parkur, makilik ve küçük kayalıkların bolca olduğu bir bölgede bulunuyor. Zemin yapısı sağlam kayalık veya yayılmış çarşak dolu. Her mevsim geçit veren bir parkur ancak sıcaklıktan ötürü yürümek için yaz mevsimi uygun bir zaman değil. Dere geçişleri mevcut. Şubat ayından itibaren Altınköy hariç diğer dereler geçit veriyor. Şahıs arazisi geçişi var, çit ve engel yok. Kamp için Demircili Plajı'nda bulunan ücretli kamp alanını kullanabilirsiniz. 

 

Demircili (Airai) - Eski Söğüt - Zeytinler Parkuru

Zorluk: 4/5

Airai antik kenti kalıntılarının bulunduğu koydan başlayan 22 kilometrelik parkur, makilikler arasından geniş patikayı ve koyları takip ediyor. Ümit Koyu'ndan sonra orman yolu, geniş patikalar ve stabilize yolların kullanıldığı parkurda sahilden yükseldikçe ve uzaklaştıkça çam ormanları artıyor. Yazın sıcağı koylarda telafi edilirse parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte. Demircili Plajı'ndaki tesiste veya Eski Söğüt Köyü'nde kamp kurabilirsiniz. 

Zeytineli - Gökliman (Kokar) Parkuru

Zorluk: 4/5

21.5 kilometre uzunluğundaki parkur, Zeytineli çıkışındaki keson kuyusundan başlayarak asfalt yoldan ilerliyor. Yalı Mahallesi yolu kavşağını takip eden asfalt yolun ardından Hacılar Koyu'na doğru yükselerek devam eden rotada Hacılar Koyu'nun solundaki sahilde sona eriyor. Rota üzerinde kamp için uygun alan bulunmuyor. 

 

Zeytineli Yalı - Alaçatı Parkuru

Zorluk: 4/5

20 kilometrelik parkurun tamamı çıplak araziden oluşuyor. Kıyıya paralel küçük iniş ve çıkışlarla çoğunlukla kuzey istikametinde uzanan rotada, koyların serinliği ve güzelliği solunuzda kalırken sağınızda görünen rüzgar gülleri yazın sıcağında serinlemeye yetmiyor. Belli belirsiz patika ile başlayan rota, daha sonra koylardaki balık çiftliklerine, rüzgar güllerine ve havalimanına ulaşan stabilize yolları takip ettiğinden ve son 1500 metresini de asfalt olarak kat ettiğinden çok sıcak olmayan günlerde rahat yürünüyor. Parkur üzerinde kamp alanı bulunmuyor. 

 

Zeytineli - Ulaştıran Tepe - Zeytinler - Birgi Parkuru

Zorluk: 3/5

Zeytineli köy merkezinde asfalt köy yolu ile başlayan 19 kilometre uzunluğundaki parkur, patika ile yoldan ayrılıp yükselirken arazi yolları, orman yollar, geniş patikalar, yangın şeritleri ile devam ediyor; stabilize yoldan sonra yine asfalt köy yolu ile Birgi'de son buluyor. Makilik alanlar, çam ormanları, ekili alanlar ve kaya zeminli patikalar içeren parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte. Rota üzerinde kamp için uygun alan bulunmuyor. 

Alaçatı - Germiyan Parkuru

Zorluk: 2/5

Alaçatı merkezinde asfalt yolda başlayan 16.5 kilometrelik parkur, otoban servis yolu, toprak yollar ve makilikler arasından patikaları takip ederek baraj gölü kenarından ve ormanın olmadığı açık alanlardan geçiyor. Parkurun tamamının açık alan olması nedeniyle sıcak olan Haziran - Eylül ayları hariç diğer dönemlerde yürünebilecek bir parkur. Rota üzerinde kamp alanı bulunmuyor. 

 

Germiyan - Ildırı (Erythrai) Parkuru

Zorluk: 1/5

Toprak zeminli orman yolu, arazi yolu ve geniş patikalardan oluşan 10 kilometrelik parkur, çoğunlukla zeytinliklerden, orman ve makiliklerden geçiyor. Körfez manzarası sunan parkur her mevsim rahatlıkla yürünebilir ve bisiklet yolu olarak da kullanılabilir. Germiyan İlkokulu'nun bahçesi ve Ildırı'nın girişindeki alanda çadır kurabilirsiniz. 

 

Ildırı (Erythrai) - Gerence (İltur) Parkuru

Zorluk: 2/5

Ildırı Köyü'nde, antik Erythrai kentinin girişinden başlayan 8 kilometrelik parkur doğu yönünde toprak stabilize yolu takip ediyor. 550 metre sonra üçe ayrılan yol kuzeyde İltur Sitesi'ne, güneyde Ildırı'ya doğru ilerliyor. Ildırı'daki antik Erythrai kentinde Agora alanında çadır kurmaya uygun alan bulunuyor. Ildırı'nın girişinde pansiyonun da yer aldığı özel kamp alanı da çadır kurmaya uygun.


Germiyan - Nohutalan - Birgi - Barbaros Parkuru

Zorluk: 2/5

16 kilometrelik parkurun geneli yürüyüş için kolay. Arazi çok iniş çıkışlı değil. Birgi'ye kadar yol, genellikle makilik. Tepelerde ve belli bölümlerde çamlıklar mevcut. Yer yer zeytin ağaçları ve zeytinlikler var. Birgi'den sonra düzlük, tarlalar ve çevresi çamlık olan irili ufaklı göletler bulunuyor. Yazın gölgelik alan az olduğu için yürümek zor olabilir. Ildırı girişindeki halı sahanın civarı, Nohutalan'daki eski ilkokulun önündeki açık alan, Birgi ve Barbaros arasındaki iki büyük göletin arasındaki 10 çadırlık alan kamp için uygun. Ayrıca Barbaros Köyü'ndeki Emek Kültür ve Sanat Evi'nin pansiyonunda veya bungalovlarında konaklayabilirsiniz. 

 

Barbaros - Balıklıova Parkuru

Zorluk: 3/5

17 kilometre uzunluğundaki parkurun büyük bölümü makilikten oluşuyor ve çoğunlukla traktör yolu, patika, geniş patika ve toprak yoldan ilerliyor. Arazi yapısı yüzey suyunu aşağı geçirmediğinden yağışlı dönemlerde yer yer sulak bölümler oluşuyor. Yarısı düz araziden, yarısı sırttan geçen parkurda fazla gölgelik olmadığından yazın yürümek zor olabilir. Barbaros Köyü'ne 2 kilometre uzaklıktaki eski çeşmenin hemen altında kamp yapılabilir. Gölet kıyıları da kamp alanı olarak kullanılabilir. Ancak zemin kışın sulu oluyor.Barbaros - İçmeler Parkuru
Zorluk: 3/5
Barbaros Köyü içinden başlayan 16.5 kilometrelik rota, asfalt yol, stabilize yol ve makilikler arasından geçen patikalarla Gülbahçe'ye varıyor. Gülbahçe'den sonra Azmak'taki patika ve yollar, yağışlı havalarda çamur olabiliyor. Büyük bölümü makilik olan parkurun kısa bir bölümü deniz kıyısından gidiyor. Yarısı düz araziden, yarısı sırttan geçen rota üzerinde fazla gölgelik alan olmadığından yazın yürümek zorlayabilir. Gülbahçe sahilinde ve Barbaros - Gülbahçe arasındaki düzlük alanda çadır kurulabilir. Ancak düzlük alanda domuz tehlikesi var. 


İçmeler - Klazomenai (İskele) Parkuru

Zorluk: 3/5

17.5 kilometrelik rotada İçmeler ve Özbek'ten sonraki kısa sapmalar dışında tamamen asfalt yoldan gidiliyor. Geri kalanı traktör yolu, patika, geniş patika ve stabilize yoldan oluşuyor. Yarısı düz araziden, yarısı sırttan geçen ve büyük bölümü makilikten oluşan parkur üzerinde birkaç çam ormanı ve zeytinlik bulunuyor. Deniz kıyısından başlayan parkur, İçmeler - Özbek arasında tarlalar ve yazlık evlerin arasından ilerliyor. Fazla gölgelik olmadığından yazın yürümek zorlayabilir. Eski İzmir - Çeşme yolundan çıkışında bulunan sahildeki küçük park, çadır kurulabilecek bir alan. Torasan mevkiini geçince sahilde yazın hizmet veren bir kamping alanı mevcut. Özbek'in içindeki küçük park, Özbek çıkışındaki çeşme ve İskele'deki plajın etrafındaki alanlar da çadır kurmak için uygun. 

Balıklıova - Eski Mordoğan Parkuru

Zorluk: 3/5

Balıklıova merkezindeki köprüden başlayan 18 kilometrelik parkur, derenin yanındaki arazi yoludan devam edip İzmir - Karaburun karayolu viyadüğünün altından geçerek Balıklıova - Küçükbahçe köy yoluna çıkıyor. Küçükbahçe yönündeki stabilize yolun ardından patikalar ve orman yollarını takip eden rotada Çingenöldü - Tavucak mevkileri geçilerek Manastır mevkiine varılıyor. Manastır düzlüğünde karşı yamacın kıyısında ve söğüt ağaçları arasındaki tarihi çeşmenin etrafı kamp için uygun bir alan. Kuzeye devam eden rota Ovacıkbaşı mevkiine kadar toprak yolu takip ediyor. Yol boyunca çevrede eski yerleşimlere ait kalıntıları görmek mümkün. Ovacıkbaşı'ndan doğuya giden patika zeytinlikler, çamlıklar, makilik ve kayalık alanlardan, eski bir mermer ocağı ile dere kenarından geçiyor. Manastır düzlüğünün yanı sıra Eski Mordoğan Köyü'ndeki Müesser Aktaş Etnografya ve Tarih Evi'nin bahçesi çadır kurmak için uygun.

 

Eski Mordoğan - Eğlenhoca - İnecik - Kösedere Parkuru

Zorluk: 2/5

13 kilometre uzunluğundaki parkur köy içi yolları, zeytinlikler, yağışlarda zemini kaygan olan patika, toprak ve stabilize yollardan ilerliyor. Çoğunlukla yüksek makiliklerden oluşan rota iklim koşulları nedeniyle, haziran ve eylül ayları arasında yürüyüşe uygun değil. Eski Mordoğan Köyü'ndeki Müesser Aktaş Etnografya ve Tarih Evi'nin bahçesi çadır kurabilirsiniz. 

 

Kösedere - Ambarseki - Saip - Karaburun Parkuru

Zorluk: 2/5

Kösedere köyünün merkezinde başlayan 14.5 kilometrelik parkur çoğunlukla köy içi yolları ve toprak yollardan oluşuyor. Rota başlangıcındaki zeytinlik ve makiliklerin ardından takip edilen asfalt yol ve traktör yolları Karaburun - İzmir devlet yoluna bağlanıyor. Parkurun devamındaki dik kayalık yamaç, sağda deniz manzarası ile yükselen ve yağmurlu havalarda kayganlaşan patikayı dikkatli geçmek gerekiyor. Toprak yoldan Ambarseki köy kahvesine ve köy içi yollar ile Saip Köyü'ne ulaşılan parkur eski patika ile Karaburun merkezinde sonlanıyor. Kösedere, Ambarseki ve Saip köylerinde kamp için uygun alanlar mevcut ancak köy muhtarlarını bilgilendirmek gerekiyor. 

 

Karaburun - Tepeboz - Yeniliman Parkuru

Zorluk: 3/5

Karaburun ilçe merkezinde başlayan 14 kilometrelik parkur köy içi yolları, zeytinlikler, yağmurda kaygan zeminli patika, kısa çarşak geçişi, toprak ve stabilize yoldan oluşuyor. Bodur makilerin bulunduğu rotada çoban köpekleriyle karşılaşılabiliyor. Parkurun ilk 2.5 kilometresinde dik yükselip sonra parkurun yarısında Uzundere Vadisi'ne inip devamında Tepeboz için yeniden yükselmek gerekiyor. Karaburun'un merkezinde Bodrum Koyu ve Kuyucak Plajı'nda, Eski Çullu Köyü'nün adalar, Foça, Çandarlı ve Midilli manzarası gören noktalarında kamp için uygun alanlar mevcut. Köy muhtarlarını bilgilendirerek Bozköy, Tepeboz ve Yeniliman'da da kamp kurabilirsiniz.

 

Yeniliman - Hamzabükü - Sarpıncık Parkuru

Zorluk: 2/5

Yeniliman limanında başlayarak deniz kenarında çakıllı plajdan geçen 10.5 kilometre uzunluğundaki parkur, çoğunlukla zeytinlikler, toprak ve stabilize yollardan oluşuyor. Rota, Yeniliman'dan Hamzabükü'ne kadar yaklaşık olarak sahile paralel devam ediyor. 8'inci kilometreden sonra yüksek bir eğimle Yarımada içine yükselen toprak yol, Sarpıncık Köyü'nde son buluyor. Parkur üzerinde bodur makiler ve çoban köpekleri ile karşılaşabilirsiniz. İklim koşulları nedeniyle parkur haziran ve eylül ayları arasında yürüyüşe uygun değil. Kamp için Yeniliman, Kumbükü ve Hamzabükü plajlarında uygun alanlar bulunuyor.

 

Sarpıncık - Badembükü Parkuru

Zorluk: 2/5

 Köy içi yolları, toprak ve stabilize yollardan oluşan 16 kilometrelik parkurun bazı bölümleri bisiklet yolu olarak da kullanılabiliyor. Sarpıncık meydanında başlayan rota boyunca Sapıncık Köyü içinden geçerek güneybatı istikametinde geniş toprak yoldan devam ederek Hamzabükü asfaltı, Dolca Deresi, mübadelede terk edilmiş Sazak Köyü ve Badembükü Vadisi'nden geçiliyor. Zeytinlikler, bodur makiler ve mandalina bahçeleri arasından ilerleyen parkurun bazı noktalarında karşınıza çoban köpekleri çıkabilir. Sarpıncık'ta ve Badembükü'nde kamp için uygun alanlar bulunuyor.

 

Badembükü - Denizgiren Parkuru

Zorluk: 2/5

Badembükü köy kahvesinde başlayan 11 kilometrelik parkur çoğunlukla deniz kenarından ilerliyor ve toprak, stabilize yoldan oluşuyor. Köy kahvesinden kuzeybatıya giden patika takip edilerek plaja geliniyor. Plajın güneybatısındaki Maza Dağı, ardından Kavaklı Koyu'ndan geçilerek Çullu Dağı'na çıkılıyor. Bodur makilerle çevrili güzergâh boyunca çoban köpekleri ile karşılaşabilirsiniz. Çullu Dağı'ndan Çullu Plajı'na inilerek plajın sonundaki yolun devamında Salman Köyü'ndeki ilginç kil ocaklarına varılıyor. Rotanın devamında Denizgiren'in ilk koyu, güneyde Kalaycı Tepesi ve Denizgiren'in uzun Tolos Plajı geçiliyor. Denizgiren meydanında son bulan parkur üzerinde Badembükü ve Denizgiren Tolos mevkiinde kamp için uygun alanlar mevcut. 

 

Denizgiren - Karareis Parkuru

Zorluk: 3/5

14.5 kilometre uzunluğundaki parkur, Denizgiren köy kahvesinden başlayarak Balıklıova - Küçükbahçe köy yolu asfaltındaki Karareis sapağında son buluyor. Denizgiren'de mandalina bahçeleri arasından geçen parkur, çoğunlukla çam ormanlarını ve bodur makilikleri takip ederek Küçükbahçe ve Meli yerleşimlerinden geçiyor. Asfalt yolla başlayan parkurun önemli kısmı orman yangın önleme şeritlerinden ve orman yollarından geçmekle birlikte köy içi yollar, dere boyu patikalar ve kısmen asfalt yolları da içeriyor. Hayvancılığın yaygın olduğu bölgede çoban köpekleri ile karşılaşmak mümkün. Haziran ve eylül ayları haricinde keyifle yürünebilecek bir parkur. Denizgiren Tolos mevkii, Eski Meli Köyü ve Karareis Mercan Koyu'nda kamp için uygun alanlar bulunuyor. 

Tepeboz - Uzundere - Yaylaköy Parkuru

Zorluk: 3/5

18.5 kilometrelik parkur, Tepeboz Köyü'nün merkezinde başlayarak sürekli yükselen bir rota. Köyün güneyinde yamaca doğru devam eden yol, traktör yoluna bağlanarak doğuya doğru ilerliyor. Uzundere Vadisi'nin yamacından geçen traktör yoluna iniliyor. Yamaç yolunun sonunda Uzundere Vadisi'ne ve gölete ulaşılıyor. Parkurun devamında Karaburun - Yaylaköy karayoluna devam edilerek Yaylaköy'e varılıyor. Rota üzerinde kamp için uygun alan bulunmuyor.

 

Kösedere - Akdağ - Yaylaköy Parkuru

Zorluk: 5/5

18 kilometre uzunluğundaki rota çoğunlukla yüksek makiliklerin hakim olduğu toprak ve kaya zeminli patikalar, zirvede askeri tesislere giden asfalt yol, orman içi patikalar ve son bölümde köy yolundan oluşuyor. Yer yer kayalık alanların keçi patikaları ile geçildiği parkurda, sisli ya da bulutlu havalarda yön kaybetme olasılığı bulunuyor. 

Parkur, Kösedere Köyü'nün merkezinden başlayarak yağmurlu havalarda kayganlaşan eski taşlı patika ile Üstakya'ya ulaşıyor. Üstkaya'dan güney istikametinde Mamutoğluhocası ve Osmanoğluhocası sıracalarından ilerleyerek Akdağ çıkışına varılıyor. Çürükçü ve Bozalan düzlükleri ve Üçkuyular'a, devamında Akdağ zirvesine ulaşılıyor. Akdağ sırtından inişin ardından bir süre orman içinden devam eden parkur Yaylaköy - Karaburun köy yoluna çıkarak Yaylaköy merkezinde son buluyor.

 

Yaylaköy - İris Gölü Parkuru

Zorluk: 3/5

16.5 kilometrelik parkur, Yaylaköy'deki çeşmenin önünden başlıyor. Çoğunlukla patika ve orman içi yollardan oluşan parkur, yüksek makilerle çevrelenmiş. Geniş bölgelere yayılmış çam ormanları da bulunuyor. Rotada Anna Manastırı bölgesi, İnderesi Mağaraları ve Camiboğazı Deresi'nden geçiliyor. En yüksek noktası 438 metre olan parkur dağ bisikletiyle geçilebilir. Anna Manastırı çeşmesi mevkiinde kamp için uygun alanlar mevcut. 

Yukarı Ovacık - Kösedere Parkuru

Zorluk: 3/5

Yukarıovacık mevkiinde başlayan parkur 12.6 kilometre uzunluğunda. Bölmeç Dağı'nın yakınındaki Köypınarı çeşmesinden solda Bölmeç Dağı ve sağda Bümüşdağı'nın arasındaki çam ormanından geçen boğazdan Kertil çeşmesine ve en yüksek noktada yer alan Dalakalan'a ulaşılıyor. Dalakalan'dan sonra Bölmeç Dağı'nın yamaçları boyunca açılmış dik ve eski traktör yolundan Balaban'a gidiliyor. Mahmutoğluhocası ve Osmanoğluhocası sıracalarına ulaşan rota, kayalıklı bir bölgeden geçen patikayla önce Üstakya'ya, ardından Köserede Köyü'ne ulaşıyor. Kösedere köyünde her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz bir kamp yeri bulunuyor. Ayrıca Mahmutoğluhocası sıracası ve Osmanoğluhocası sıracası mevkiilerinde de kamp kurulabilir.

 

Karareis - Yukarı Ovacık - Aşağı Ovacık Parkuru

Zorluk: 4/5

19.5 kilometrelik parkur, Karareis yerleşim yerine sapan kavşakta başlıyor. Doğuya doğru Camiboğazı Deresi Vadisi'ne, ardından İris Gölü'ne varılıyor. Orman yolunun devamında Kapuska bölgesindeki İğdecik çeşmesine varılıyor. Yokuş olan toprak yol, kısa bir mesafe kat ederek güneye dönerek Yukarıovacık'ın Pınaryanı bölgesine ulaşıyor. Aşağı Ovacık mevkiinde sonlanan rota üzerinde Yukarı Ovacık - Köypınarı çeşmesi etrafında kamp kurulabilir. 

 

Yukarı Ovacık - Köypınarı - Gerence (İltur) İskele Parkuru

Zorluk: 3/5

Yukarı Ovacık mevkiinde başlayarak İltur Sitesi plajında son bulan parkurun uzunluğu 13.5 kilometre. Parkur arazi yolları, RES yolları ile yüksek ve alçak makilerle çevrili patikalardan oluşuyor. Patikaların geçtiği kayalık bölgeler de bulunuyor. Gerence bölgesindeki İltur Plajı'nda kamp yapmak mümkün.

 

Gökliman (Kokar) - Zeytinler Parkuru

Zorluk: 4/5

Gökliman, diğer adıyla Kokar Koyu plajından başlayan 22 kilometrelik rota Zeytinler köy merkezinde son buluyor. Parkur, koydaki balık çiftliğine ulaşan orman yolunu kullanarak makiliklerden, açık alanlardan ve ormanlık alanlardan geçiyor, vadi içinden devam ediyor. Orman yangın havuzundan sonra stabilize olan yol Ulaştıran Tepe'nin doğu eteğinden ve İzmir - Çeşme otobanının altından geçerek Zeytinlere ulaşıyor. Uzunluğu dikkate alınarak yoğun sıcak dönemler dışında keyifle ve rahatlıkla yürünebilecek bir parkur. Sahilde ya da rota üzerindeki düzlük alanlarda kamp için uygun alanlar bulmak mümkün. 

 

İzmir'deki bisiklet rotalarını incelemek için tıklayın.

Kaynak: rota.yarimadaizmir.com